Laserbehandeling van peri-implantitis mucositis en mucosale hyperplasie waarbij de overtollige mucosa rondom het implantaat wordt verwijderd. blue®m oral gel wordt aangebracht voor betere wondgenezing.
Postoperatieve controle vindt plaats na 4 dagen en na 1 maand.

Behandeling van peri-implantitis

Download deze case