Oppervlakkige applicatie van bluem® actieve zuurstof wordt toegepast om de genezing van chronische wonden te bevorderen. In de mond is topical oral oxygen therapy (TOOTh) al bij meerdere casussen in de tandartspraktijk zeer succesvol toegepast.