Oppervlakkige applicatie van bluem® actieve zuurstof wordt toegepast om de genezing van chronische wonden te bevorderen. In de mond is topical oral oxygen therapy (TOOTh) al bij meerdere casussen in de tandartspraktijk zeer succesvol toegepast.

€5-, Discount on your first blue®m order?

In addition to all health tips and oral care advice, we would like to give you a €5 discount on your first blue®m order

Pin It on Pinterest