Een acute necrotiserende diepe zweer is ontstaan op het palatum waarvan een afdruk wordt gemaakt om een bitje met uitsparing te fabriceren. Hierin kan de blue®m oral gel aangebracht worden zodat deze gedurende 20 minuten op de aangedane plek kan blijven zitten. De patiënt draagt dit bitje 24 uur per dag.
Op dag 1 (24 uur postoperatief) komt de patiënt voor controle. De diepe necrotiserende wond ziet er aanzienlijk rustiger uit en bevindt zicht in het stadium van het genezingsproces zoals dat normaliter 5 à 6 dagen post-operatief gezien wordt.
Controle op dag 7 laat zien dat de necrotiserende diepe wond verder genezen is.
Controle op dag 9 laat zien dat de necrotiserende diepe wond bijna volledig genezen is.
Controle op dag 30 laat zien dat de necrotiserende diepe wond compleet genezen is.

Download deze case