Immediate fronttandvervanging én directe belasting

Het vervangen van een voortand door een kroon op implantaat is een ingrijpende behandeling voor de patiënt en een uitdagende voor de implantoloog. Als tot deze ingreep wordt besloten, en tand en radix dus nog niet verwijderd zijn, is dit voor een algemeen practicus...

Laesies aan het slijmvlies van de wang

Laesies op het wangslijmvlies waarbij de tandarts en huisarts een Candida infectie als diagnose stelden. De mondhygiëniste wilde een 2nd opinion bij de kaakchirurg omdat ze deze diagnose niet deelde. Deze dacht aan een immuunziekte. Als therapie wordt er gedurende 2...

Totale Mandibulaire gewrichtsprothese

Patiënt krijgt een TMJ-prothese (Total Mandibular Joint prothese). Post-operatief blijkt dat de incisie onder spanning staat ten gevolge van de gecompliceerde behandeling. Vijf dagen postoperatief treedt er dehiscentie op waarbij de wond open gaat staan, open springt...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!