6 maanden postoperatief na plaatsen van de implantaten en uitgebreide geleide botregeneratie (GBR). Allereerst worden de implantaten blootgelegd door middel van een split thickness flapp en gespoeld met blue®m mondwater.
De healing abutments worden aangebracht en het gebied wordt gehecht.
blue®m oral gel wordt aangebracht rondom de healing abutments waarna er meteen zuurstofbelletjes zichtbaar worden. De situatie wordt na 5 dagen, 2 weken en na 3 maanden gevolgd. Er is zichtbaar sprake van gewonnen gekeratiniseerd weefsel.

 

Download deze case