In 2017 is er bij Jaap keelkanker vastgesteld, nadat er in juli 2016 een bult in zijn nek was geconstateerd. Jaap had al een tijdje last van opgezette lymfeklieren, maar gezien zijn gezonde leefwijze ging hij er vanuit dat er niets ernstigs aan de hand was. Om die reden heeft Jaap niet direct ingegrepen en heeft de ontwikkelingen enige tijd aangekeken voordat hij naar de huisarts ging.

Vage onderzoeksuitslagen

Vervelend genoeg bleef de bult groeien en moest Jaap op een gegeven moment toch aan de bel trekken. De huisarts vond de situatie zeer alarmerend en Jaap werd direct doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een uitgebreid onderzoek. Wat bleek? Zowel de bloeduitslagen als de foto’s lieten geen afwijkingen zien. Wel zat de klier in zijn nek vol vocht en was de samenstelling hiervan onduidelijk. De dienstdoende arts adviseerde om een punctie te laten doen. Gezien Jaap niet erg gecharmeerd is van naalden, weigerde hij. Omdat zijn klachten niet verbeterden, besloot Jaap toch de punctie te laten uitvoeren. Het was toen inmiddels al Kerst 2016.

Uitgezaaide keelkanker

In januari van 2017 kwam de uitslag van het punctie-onderzoek (kweek) binnen: uitgezaaide keelkanker (plaveiselcelcarcinoom). Jaap en zijn vrouw waren zeer verontwaardigd en geschrokken van de uitslag. Ze aten al jaren additief-vrij, hadden een groenterijk voedingspatroon en leidden beide een zeer actief leven. Wel vertelde Jaap dat hij en zijn vrouw aan de snelweg woonden en dat hun ramen vaak zwart zagen van de vervuiling. Zou dit er iets mee te maken hebben gehad?

Bestraling en chemo of immunotherapie tegen het advies in?

Jaap rolde in de tussentijd van het ene in het andere onderzoek: een MRI-scan, PET scan en meer bloedonderzoeken. Zonder resultaat, want de artsen konden de bron van de kanker niet vinden. Dat terwijl een bron juist essentieel is, om kanker te kunnen aanpakken. Omdat de lymfeklier bleef groeien, werd er toch besloten om te gaan behandelen. Het advies van de behandelend arts was duidelijk: bestraling en chemotherapie. Aangezien Jaap heel bewust is en alles weet over gezond leven, was het niet gek dat hij niet gecharmeerd was van de reguliere behandelingen als het om kanker gaat. Hij weigerde dan ook om deze behandelingen te ondergaan en ging op onderzoek. Het alternatief dat hij vond, was immunotherapie. Bij immunotherapie wordt de afweerreactie tegen kankercellen gestimuleerd. Deze vorm van therapie zat nog in de experimentele fase en de resultaten zouden dan ook onduidelijk zijn. Het zou in ieder geval betekenen dat Jaap drie jaar lang, elke week, naar het ziekenhuis moest gaan om zijn keelkanker te behandelen.

Veroorzaakt HPV-virus keelkanker?

De keuze was nu aan Jaap: “Kies ik voor bestraling en chemo of kies ik voor de experimentele immunotherapie?”. Enige tijd verstreek. In deze tijd werden er meer zowel reguliere, als alternatieve onderzoeken gedaan. Jaap onderging onder andere een kijkoperatie, inclusief een biopt in de keelholte, waaruit een bijzonder resultaat kwam: Jaap had het HPV-virus. Dit Humaan Papillomavirus is een veelvoorkomend virus. We weten dat met name vrouwen nadelige effecten van dit virus kunnen ondervinden; het heeft een directe link met het ontstaan van baarmoederhalskanker. Volgens Jaap en zijn vrouw zou dit virus wel eens de veroorzaker kunnen zijn van zijn keelkanker…

Een zeer intensief bestralingstraject

Gezien de mogelijke link naar het HPV-virus, koos Jaap er uiteindelijk voor om alleen bestraling te doen en de chemokuur te laten. Het traject werd gestart. In totaal werd Jaap 35 keer bestraald, soms wel twee keer per week. Voordat dit intensieve traject van start ging, zocht Jaap online naar natuurlijke hulpmiddelen, die de gevolgen van de bestraling zouden doen verminderen. Het bestralen van keelkanker heeft namelijk behoorlijk wat nadelige gevolgen, denk aan: problemen met slikken, verlies van eetlust, beschadiging van de speekselklieren (droge mond/keel), verandering van smaak, wondjes in keel en mondslijmvliezen, slijmvliesontstekingen, beschadiging bloedvaten in kaak of slijmvlies, een rode, ruwe en sterk geïrriteerde huid op plekken van bestraling en mogelijk schade aan de omliggende lymfeklieren.

blue®m bleek een ‘life-saver’

Omdat veel bijwerkingen effect zouden hebben op mond, keel en mondslijmvliezen, zocht hij het in de mondverzorging en vond bluem®. Hij las het verhaal over de kracht van de aanwezige zuurstof en de positieve ervaringen van mensen die bluem® tijdens de behandeling gebruikten. Hij bestelde de oral gel met verhoogde concentratie zuurstof, een medisch hulpmiddel met het hoogste zuurstofgehalte van alle bluem® producten. Het zorgt voor een geleidelijke afgifte van zuurstof tot wel 20 minuten. Jaap koos ervoor om nog voor de behandeling te starten met dit product en het op het keelgebied te smeren. Ook slikte hij de gel door. Hij had voor de zekerheid onze ‘founding father’ Peter Blijdorp om advies gevraagd of de gel doorgeslikt kon worden. Peter gaf aan dat dit geen probleem zou zijn. We kunnen nog een heel verhaal vertellen over de bijzondere werking van dit product, maar de foto’s van Jaap zeggen meer dan duizend woorden….

blue®m oral gel voor versnelde wondgenezing

Jaap: “Zoals je op de foto’s kunt zien, is mijn genezingsproces goed verlopen. De witte uitslag die je ziet, is het resultaat van de aanwezige zuurstof in de oral gel. Deze witte plekken betekenen volgens mij dat de zuurstof goed is opgenomen in mijn huid. Ik heb het gevoel gehad dat het gebruik van de zuurstof mijn genezingsproces heeft bevorderd. Ik heb gehoord dat normaal gesproken de huid open kan barsten na de bestraling, zeker na zo’n intensief traject als dat van mij, en dat de wondgenezing zeer traag verloopt. Bij mij was dat ook het geval, mijn huid barste eerst open, maar was daarna al binnen een paar dagen hersteld!”

Jaap weigerde behandeling met chemo en fluoride

De hoofd-hals chirurg en radioloog adviseerde Jaap om na de bestraling, toch ook voor chemo te kiezen en een gebitsbehandeling met fluoride te ondergaan. Jaap heeft beide adviezen resoluut van de hand gewezen. Dit leverde een verwijdering op tussen hem en zijn behandelende artsen; de chirurg, radioloog en kaakchirurg. Jaap hield echter voet bij stuk en was daarin heel duidelijk, hij deed wat voor zijn lichaam het beste voelde.

keelkanker
keelkanker

Hoe gaat het nu met Jaap?

Op 27 juli 2017, een jaar na dato, is Jaap voor 99,9% ‘clean’ verklaard. Door de bestraling zijn de lymfeklieren in zijn keelgebied en een aantal andere speekselklieren verdwenen, waardoor de bescherming van de tanden verminderd is en om die reden adviseerde zijn tandarts om toch fluoride te gebruiken. Het gemis van de minder werkende speekselklieren levert een droge mond, wat de smaak beïnvloedt. Jaap bleef vasthouden aan onze mondverzorgingsproducten. Na de bestraling koos hij ervoor om, naast het gebruik van de oral gel, te poetsen met de tandpasta zonder fluoride en te spoelen met het mondwater. Hij voelt zich daar het beste bij.

 Jaap: “Ik kan vandaag alleen maar constateren dat de droge mond goed te hanteren is, er geen gevoelige tanden merkbaar zijn en bovenal de smaak behoorlijk retour is – en dat zonder gebruik van fluoride!”

keelkanker

Jaap heeft tijdens zijn behandelingen veel baat gehad bij de producten van bluem® en heeft hier zelfs een eigen website over gemaakt

Ontdek wat bluem® ook voor jou kan betekenen.