7 dagen nadat de patiënt orthognatische chirurgie ondergaan had, begonnen de wondranden te wijken aan de voorzijde van de bovenkaak (dehiscentie van de hechtingen) De patiënt werd geïnstrueerd om 3 maal daags gedurende 2 minuten te spoelen met de blue®m mondwater. Na wederom 7 dagen is te zien hoe het spoelen met de blue®m mondwater de wondgenezing geholpen heeft.

Download deze case

logo bluem, oxygen for health

2 keer per maand tips over optimale mondverzorging?

10.000+ Mensen gingen je voor en ontvangen 2 keer per maand gratis tips in hun mailbox

Je bent succesvol ingeschreven.

logo bluem, oxygen for health

Keep informed

All about the Bluem news

Succesfull subscribed!