Parodontitis komt veel voor tijdens de zwangerschap. Er wordt wel eens gezegd dat iedere zwangerschap de zwangere vrouw een tand kost. Dit hoeft helemaal niet zo te zijn! Juist tijdens een zwangerschap is het van groot belang om het gebit goed te verzorgen. Mede door de invloed van hormonen bestaat er een grotere kans op het ontwikkelen van tandvleesontstekingen, ook wel ‘zwangerschapsgingivitis’ genoemd. Als dit niet tijdig wordt behandeld, kan er parodontitis ontstaan.

 

Gevolgen parodontitis tijdens de zwangerschap

Er bestaan onderzoeken waaruit blijkt dat zwangere vrouwen met parodontitis een grotere kans hebben op een te vroeg geboren kind, dan vrouwen met een gezonde mondsituatie. Een zwangere vrouw met parodontitis heeft twee tot zeven keer meer kans op een vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht. Hoe eerder een tandvleesontsteking wordt behandeld, hoe beter. Onderzoeken tonen aan dat vrouwen die vóór de 28e zwangerschapsweek parodontitis hebben laten behandelen, ‘slechts’ twee procent te maken kreeg met vroeggeboorte. Zwangere vrouwen die niet waren behandeld kregen in tien procent van de gevallen te maken met vroeggeboorte. Een wezenlijk verschil!

 

Houd de symptomen goed in de gaten. Heb je last van bloedend tandvlees, rood en/of gezwollen tandvlees, terugtrekkend tandvlees, een slechte adem of loszittende tanden of kiezen? Trek op tijd aan de bel en vraag advies aan uw tandarts of mondhygiëniste.

 

Zorg er in ieder geval voor dat er niets schort aan de mondhygiëne. Ons advies luidt dan ook om minimaal tweemaal daags te poetsen met bluem tandpasta en twee tot viermaal daags te spoelen met bluem mondwater. Daarnaast is het belangrijk om de ruimtes tussen de tanden en kiezen goed te reinigen met behulp van ragers of stokers, eventueel aangevuld met bluem oral gel. Een gezonde mond kanje tenslotte veel leed besparen!