De wondgenezing van blaasjes ten gevolge van het Herpes zoster virus op de arm.
Het gebruik van de blue®m mondwater 3 maal daags laat een sterke verbetering zien op dag 3 en dag 6.

Download deze case