6 maanden postoperatief na plaatsen van de implantaten
Uitvoering van uitgebreide geleide botregeneratie (GBR), buccale aanzicht
Split thickness flap waarbij de implantaten blootgelegd worden
Spoelen van de implantaten met blue®m mouthwash
Healing abutments aangebracht
Gehecht
Aanbrengen van blue®m oral gel rondom de healing abutments
Zuurstofbelletjes meteen zichtbaar
Post operatief, 5 dagen post operatief, 2 weken post operatief, 3 maanden post operatief
Zichtbaar gewonnen gekeratiniseerd weefsel

Download deze case