Bij een 94 jaar oude man, die kampt met diabetes, ondervoeding en hoge bloeddruk, is tijdens het scheren een wond ontstaan die niet wil genezen. De blue®m oral gel wordt 3 maal daags aangebracht en na 9 dagen is de wond volledig dicht en heeft er zich nieuw epitheel gevormd.

Download deze case