Foto van Willy MaasdamAan mijn ontmoeting, (ongeveer twintig jaar geleden) in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem met kaakchirurg Dr. P.A. Blijdorp en founder van BlueM (BlueM toothpaste, BlueM mouthwash en BlueM oral gel) is vooraf een lange ‘tandheelkundige’ weg gegaan.

Een situatieschets van mijn gebit. Dit bestond uit een mengeling van vaste elementen, losse elementen en met regelmaat ontstekingen aan het tandvlees. De toekomst voor ogen dat mijn hele gebit binnenkort zou bestaan uit plastic uitneembare protheses heb ik nooit geaccepteerd. In de wetenschap, dat het mogelijk zou zijn dit te voorkomen en vanuit de medische ontwikkelingen en perspectieven van het plaatsen van implantaten waar Dr. P.A. Blijdorp als voorloper hierin was gespecialiseerd en huidig nog is, heb ik een afspraak met hem gemaakt.

 

Na het schudden van de handen en een mouth check, waren zijn eerste woorden: ‘You are a dental criple!’.
Hij had het niet beter kunnen formuleren, het gaf precies de toestand van mijn gebit weer en tevens hoe ik mij voelde. Mijn, of liever gezegd het team ‘kaakproject’ is op dit moment gestart met als scenario het plaatsen van twaalf implantaten (huidig bezit ik er zeventien) en een Sinus Lifting (botvergroting van de kaak).

Dat was prachtig maar dan vervolgens de financiële afspraken met de verzekeraar.
Het plaatsen van implantaten in combinatie met een Sinus Lifting was in die periode nog betrekkelijk nieuw en diende zich nog te bewijzen in de zorgverzekeringswereld. Om deze en meerdere redenen werd het verzoek in eerste instantie afgewezen.

Dit neemt niet weg dat ‘mijn heilige moeten’ hier ver boven in het vaandel stond. Ook hierin heeft Dr. P.A. Blijdorp mij voortdurend persoonlijk als ‘heelmeester’ en tevens schriftelijk met zijn adviezen bijgestaan. In positieve zin heeft het er zeker toe bijgedragen ‘dat opgeven geen optie was’. Uiteindelijk na het bereiken van toestemming via het Staatstoezicht op de Volksgezondheid kon het team ‘kaakproject’ daadwerkelijk starten.

Na de succesvolle operatie heb ik het voordeel genoten om behandeld te kunnen worden met de mede door Dr.P.A. Blijdorp ontwikkelde BlueM zuurstof gel, BlueM toothpaste en BlueM Mouthwash. Deze producten gebruik ik tot de dag van vandaag om mijn implantaten en tandvlees in optimale conditie te houden. Alle lof voor deze vooruitstrevende Innovation in Implant Care en van harte aan te bevelen; ook voor diegene die leven zonder implantaten maar wel met ontstekingen aan het tandvlees.

Anno 2012 is Dr.P.A. Blijdorp nog steeds mijn kaakchirurg en zijn vrouw Joyce Blijdorp – Staal mijn tandarts.

Mw. Willy P.A. Maasdam
info@vbmmaasdam.com
http://www.vbmmaasdam.com/