Patiënt waarbij ter plaatse van de afwezige 15 and 25 een L-PRF membraan en een Neonatal cone implantaat geplaatst wordt. Zij krijgt aansluitend een antibioticakuur (novamox) en pijnstillende crème voorgeschreven.
Bij controle 4 dagen postoperatief blijkt dat de patiënt uit zichzelf chloorhexidine was gaan gebruiken waardoor de gingiva rood en gezwollen is en de wondranden zijn gaan wijken (dehiscentie).
Patiënt krijgt de instructie 3 maal daags gedurende 2 minuten te gaan spoelen met de blue®m mondwater en de blue®m oral gel te gebruiken voor betere wondgenezing.
Een bitje is gemaakt waarin de blue®m oral gel aangebracht wordt en gedurende 20 minuten op zijn plek gehouden kan worden
Bij controle na 7 dagen gebruik van de blue®m oral gel en aanvullend spoelen met de blue®m mondwater heeft er neovascularisatie en re-epithelialisatie van het weefsel plaats gevonden door de actieve zuurstof.

Download deze case