Woensdag 21 maart vond de try out plaats van de lezing Volg de BIOlogica voor voorspelbaar implanteren: de sleutels tot succes van Hans Beekmans in Amersfoort. Een gratis lezing mogelijk gemaakt door MegaGen, Medical Bone en bluem®. Het bleek een gevarieerde en interessante avond met veel nieuwe inzichten voor de aanwezigen.
snellere wondgenezing

Zuurstof voor een snellere genezing

In vogelvlucht bespreekt Hans de 6 pilaren van zuurstof: neovascularisatie, het opruimen van toxinen, stimulatie van de vorming van nieuwe bloedcellen, toename van de aanmaak van stamcellen, snellere genezing en het doden van anaerobe bacteriën. Het geheim van de bluem® producten is de geleidelijke afgifte van zuurstof. Om de uitkomst van de operatie voorspelbaar te maken, gebruikt Hans oral gel tijdens de operatie en brengt het royaal aan na het plaatsen van een implantaat. De doorbloeding verbetert zichtbaar en de wond herstelt sneller. Na de operatie laat hij zijn patiënten spoelen met het mondwater.

Calcium Magnesium in de juiste verhouding

De citroenzuurcyclus en het geheim van Calcium Magnesium in de juiste verhouding

Maar wat in de ogen van Hans echt essentieel is voor een sterke kaak en gezonde tanden en kiezen is het gebruik van Calcium en Magnesium, in de verhouding 2:1 gecombineerd met Vitamine D3 en K2 en appelzuur voor de opname. Hij laat een aantal voorbeelden (onder meer een zwangere vrouw en een patiënt met adulte parodontitis inclusief ernstige furcatieaandoeningen) zien en triggert met de vraag ‚is dit een ziekte of betreft dit een calcium tekort?‘. Om te kunnen begrijpen wat er in het lichaam gebeurt, grijpt Hans terug naar de citroenzuurcyclus. Een theorie die wel wat weggezakt is bij de mensen in de zaal. Hans legt het eenvoudig uit, een cel heeft maar éen doel en dat is overleven. In dit proces spelen mitochondriën een belangrijke rol. Ze functioneren als omzetter van energie en produceren ATP (Adenosine trifosfaat). Ook in dit proces is het Calcium dat bepalend is. Lees voor meer inhoudelijke verdieping zeker het onderzoek Mitochondria: The calcium connection.

Opbouwen van het bot met EthOss

Het volgende product dat helemaal aansluit bij de filosofie van Hans is EthOss. Hij vindt het een prachtig product, eigenlijk een soort zetpil met calcium. Een directe donor voor de plek waar het echt nodig is. Het is een bi-fasische (65% ßTCP – Beta Tricalcium Phosphate, 35% Calcium Sulphate) matrix voor bot generatie. Goed droogdeppen voor een harde en stabiele opbouw. Het implantaat kan meestal geplaatst worden na 12 weken helen. Hans geeft aan dat het essentieel is om goed te blijven kijken naar de wond en de patiënt.

AnyRidge, het systeem

Na een lange zoektocht naar het juiste implantaat systeem, hij probeerde verschillende systemen en ontwikkelde zelfs een eigen zirkonium implantaat, vond Hans AnyRidge van MegaGen. Een systeem waarmee hij fantastische esthetische resultaten haalt. Zeer stabiel, minimale druk op het corticaal bot, waardoor deze behouden blijft. Daarnaast zorgt het calcium oppervlakte voor snelle osseoïntegratie van het implantaat. En ook dit sluit weer helemaal aan bij zijn filosofie over de sleutelrol van calcium.

De biologie van het menselijk lichaam als uitgangspunt

Je ziet dat Hans in zijn praktijk teruggrijpt naar logische en praktische systemen die uitgaan van de biologie van de patiënt en die aanvullen of ondersteunen. Zowel onze producten, de botopbouw van EthOss, als het systeem AnyRidge van Megagen spelen daarin een essentiële rol. Geniale producten in zijn eigen woorden.

Wil je meer weten over deze lezing? Of ben je geïnteresseerd om een keer deel te nemen aan de lezing? Neem contact op met onze collega Katinka