Prof. Dr. André Zétola over een necrotische wond die geneest met gebruik van bluem® oral gel

High-lights research:

  • snelle wondgenezing
  • minder pijn
  • effectief