Een vrouw van 58 jaar met gegeneraliseerde parodontitis met pockets van 6-8 mm en meerdere furcaties komt voor behandeling. Een röntgenfoto wordt gemaakt waarbij te zien is dat er sprake is van grote hoeveelheden subgingivaal tandsteen en botverlies.
Er wordt besloten de TOOTh richtlijn aan te houden waarbij dit ondersteund wordt met lasertherapie. blue®m oral gel wordt dagelijks aangebracht en na 1,5 week volgt parodontale evaluatie waarbij duidelijk vermindering van pocketdieptes te zien is.

Download deze case