Patiënte van 42 jaar verloor haar frontelementen 20 jaar geleden wat resulteerde in een defect in de bovenkaak met verlies van hoogte en breedte.
Er is een incisie gemaakt van hoektand tot pre-molaar waarbij het bot geprepareerd is door er kleine gaatjes in te maken waarin de blue®m oral gel is aangebracht waarna deze met een fysiologische zoutoplossing 0,9% weer verwijderd wordt.
Het implantaat en Platelet Rich Fibrin gewonnen uit bloed van de patiënt aangevuld met botregeneratie materiaal (Bonefill Porous from Bionnovation) samen met een titanium membraan wordt geplaatst. Dit alles wordt bedekt met een L-PRF membraan en gehecht waarna wederom blue®m oral gel geappliceerd wordt en gedurende 20 minuten op zijn plaats blijft.
Patiënt heeft de instructie gekregen te poetsen met de blue®m tandpasta en 3 maal daags gedurende 2 minuten te spoelen met de blue®m mondwater
Patiënt heeft de instructie gekregen de blue®m oral gel 2 maal daags aan te brengen voor betere wondgenezing
Patiënt begon op eigen initiatief chloorhexidine 0,12% te gebruiken en klaagde over acute pijn in het wondgebied waarbij klinisch onderzoek een verstoring van de wondgenezing, vocht en verslapping van de gingiva laat zien. Patiënt krijgt het advies te stoppen met het gebruik van de chloorhexidine en weer te beginnen met de blue®m oral gel. Goede resultaten waren al weer te zien na 24 uur! 6 maanden later komt zij wederom voor postoperatieve controle en is de situatie prachtig genezen waarna het implantaat kan worden vrijgelegd.

Download deze case