Commentaar op artikel: “Mondhygiënist weet te weinig over voeding en supplementen”. Dental Tribune augustus 2017. Bert Heintzberger:

Ik ben het met het artikel helemaal eens. Voeding zou een hoofdvak moeten zijn in de opleidingen in de gezondheidszorg. Voeding staat primair voor de gezondheid. Geweldig dus dat Dental Tribune dit artikel plaatst over  twee volle pagina’s. Maar ik bespeur toch enige scepsis met name in een tweetal opmerkingen van de redactie: op de vraag van de interviewer Tessa Vogelaar  in hoeverre er wetenschappelijk bewijs is voor de teeth and bone formule van BlueM, staat er achter het antwoord  tussenhaakjes: “ ( hetgeen door de meeste academici sterk betwist wordt, red.)”. Dat gaat dan over het wetenschappelijk bewijs in het algemeen voor de orthomoleculaire denkwijze.

Verder staat er onderaan het stuk:

Nota bene: de redactie van Dental Tribune pleit ondubbelzinnig voor evidence- based handelen in de mondzorg.

Op zich is er met die 2 opmerkingen natuurlijk niets mis mee.

MAAR: waarom dergelijke kritische opmerkingen aan het adres van een firma en niet deze opmerkingen gemaakt tegen de academici en alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, dat zij nog steeds niet voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan hebben.

Hoeveel geld wordt er gestoken in de ontwikkelingen van medicijnen en hoeveel onderzoek wordt er gedaan naar voeding in onze geneeskunde? Sterker nog,  voedingsleer wordt in de opleiding van artsen en tandartsen niet onderwezen en er wordt ook nauwelijks onderzoek naar gedaan. Dat is een schande. Elke huisvrouw of huisman weet hoe belangrijk voeding is. Vraag eens naar mensen met een moestuintje waarom ze dat doen. Hoe verser van het veld hoe beter.

We kennen allemaal het verhaal van de scheurbuik. Het is toch zeer voor de hand liggend dat een gezonde voeding aan de basis staat van een goede gezondheid.

Alle wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van de orthomoleculaire geneeskunde  staan heel sceptisch tegen over het suppleren van voedingssupplementen, want onze moderne voeding zou geen tekorten kennen.  Je zou toch denken bij personen die gezond eten maar toch ziek zijn, dat supplementen zouden moeten helpen. Waarom dan een dergelijk negatief resultaat. Bijvoorbeeld het onderzoek van enkele jaren geleden aan het Maastrichtse UMC+: mensen die suppleties gebruiken leven niet langer als mensen die het niet gebruiken.  (1).Waar gaat een dergelijk onderzoek mank?

Het is te simpel om los te lopen. Wie gaan er supplementen gebruiken: heel waarschijnlijk juist de mensen die denken het nodig te hebben. Dus vooral de mensen met een zwakkere gezondheid. Die zullen waarschijnlijk ook wel korter leven.  Dat is het 1e argument. Verder: de gezondheid van de mens wordt in hoge mate bepaald door het feit of er geen tekorten zijn in de voeding. (2) Als er tekorten zijn wordt dat bij de moderne mens in de meeste gevallen veroorzaakt door een dysbiose in de dikke en dunne darm met als eindstadium de lekkende darm ( leaky gut ). Gevolg: er worden geen voedingsstoffen opgenomen in voldoende mate dus ook de supplementen niet.  Dat is het 2e argument. Dus over het algemeen is de voeding  op zich wel voldoende. Daar is meestal geen tekort aan, afgezien dan van tekorten van heel specifieke mineralen door roofbouw teelt.

Nu zijn supplementen niet vers van het veld, maar je zou kunnen zeggen, het is beter iets als niets. Door een hogere dosering komt er misschien toch iets binnen.

Dus academici: stap eens van die hoge ivoren toren. Alle onderzoeken bij mensen worden door zo veel verschillende parameters beïnvloedt, dat het haast onmogelijk is om de juiste conclusies te trekken. Neem een voorbeeld aan firma’s zoals BlueM, die het aandurven om wel , misschien niet op geheel wetenschappelijke basis , hun nek uit te steken.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat voor de wetenschap, bij uitstek de farmaceutische industrie, er gewoon  niet genoeg verdiensten aan een dergelijk onderzoek zitten. Het is lucratiever om zieke mensen medicijnen te geven, laat staan om preventief te denken en te handelen. Sterker nog , ze zien supplementen als een concurrentie voor het medicijn gebruik. Liever een zieke patiënt met levenslang medicijnen, dan een gezonde met supplementen. En vooral niet naar de oorzaak van een ziekte zoeken.

Conclusie: De voedingsleer en ook suppletie is heel belangrijk, maar suppletie van elementen heeft weinig zin als er niet tegelijk een aanpak van de dysbiose plaats vindt en het slijmvlies hersteld wordt van de dikke en dunne darm. Dat feit mis ik dan wel in het artikel.

Negentig procent van de oorzaken van een dysbiose in de darmen wordt veroorzaakt door het onnatuurlijke gebruik van suikers. Daar ligt toch bij uitstek  het terrein van de tandarts. Laten we ons als beroepsgroep diep schamen. Hoe zo evidence based?

Bert Heintzberger, bio-energetisch tandarts

 

  1. Recente onderzoeken aan het UMC+ laten wel een duidelijke positieve relatie zien tussen voeding en supplementen met bepaalde aandoeningen zoals COPD.
  2. Er bestaan natuurlijk meer oorzaken voor ziekten zoals toxicologische oorzaken. Maar voeding lijkt wel heel belangrijk.
€5-, Discount on your first blue®m order?

In addition to all health tips and oral care advice, we would like to give you a €5 discount on your first blue®m order