Patiënt krijgt een TMJ-prothese (Total Mandibular Joint prothese). Post-operatief blijkt dat de incisie onder spanning staat ten gevolge van de gecompliceerde behandeling.
Vijf dagen postoperatief treedt er dehiscentie op waarbij de wond open gaat staan, open springt en er een etterende vloeistof uit komt. Om deze complicatie na chirurgie te behandelen worden de blue®m oral gel en de blue®m mondwater geadviseerd.

 

Download deze case

Total Mandibular Joint prothese
Total Mandibular Joint prothese