Aanbrengen van blue®m oral gel na het plaatsen van Mini-implants.
De foto’s laten de situatie postoperatief en de voorspoedige wondgenezing door de actieve zuurstof bij postoperatieve controle na 4 dagen en na 1 maand zien.

Download deze case